top of page
BEST ÜST WEB.jpg

Yerli Ve Yabancı İşletmeler İçin

 

Profesyonellik, tam donanımlılık ve uzmanlık kavramlarının hakim olduğu günümüz iş dünyasında bireylerin ve işletmelerin başarılı olabilmesi için, bu kavramlara sahip olan personel istihdamına ihtiyaç günden düne artmaktadır.

İşletmeler personel tercihlerini, alanında çok iyi olan kişilerden yana yapmaktadırlar. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmeler doğrultusunda şekil değiştirerek, herkesin kolayca sahip olabileceği bir statü olmaktan çıkıp, işletmelerin, uzmanlık gerektiren önemli bir departmanı haline gelmiştir. İşletmeler sorumluluk bilinciyle hareket edecek, takım ruhuna sahip, insan ilişkilerinde başarılı ve iletişimi güçlü olan, gerektiğinde insiyatif alabilecek İngilizce bilen profesyonel Üst Düzey Yönetici Asistanlarına ihtiyaç duymaktadır.

 

Mesleğin Genel Tanımı

 

Üst düzey yönetici asistanı, iş yerlerinde büro hizmetlerini, yönetim fonksiyonlarına göre uyarlar, üst düzey yöneticinin çalışmalarını etkili bir şekilde destekler ve yönetimde verimliliğe en üst düzeyde katkı sağlar.Kurumsal hedeflere ulaşmak için işletmedeki tüm fonksiyonları etkili bir şekilde harekete geçirecek çalışmaları düzenlemekten ve yürütmekten sorumlu departmandır.

 

BEST Dil Okulları Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursları Kimler İçin?

 

• En az Lise mezunu olan

• Kariyer planını üst düzey yönetici asistanlığı alanında yapmak isteyen

• Mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen,

• İnsan İlişkilerinde başarılı, kreatif,

 

Uygulanan Eğitim Teknolojisi
 

Katılımcılar eğitimleri boyunca, bireysel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla, sektörün önde gelen isimlerinden meslekleriyle ilgili dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler alırlar. Teorik bilgilerin aktarımı, iletişimsel eğitim teknikleri, projeksiyon cihazlarının kullanımı ve görsel materyaller ile desteklenir. Böylelikle katılımcılar BEST Dil Okulların'da sadece teorik değil aynı zamanda pratik eğitim alma imkânına da sahip olurlar.

 

Eğitim Materyalleri

 

Eğitim; BEST Dil Okulları uzman öğretim kadrosu tarafından hazırlanmış olan "Üst Düzey Yönetici Asistanlığı" ders notlarıyla verilir. Hazırlanan eğitim materyali kursiyerlerin rahatlıkla ve zevkle takip edecekleri eğitim dizaynına sahip olup, özellikle her ünite sonundaki kısa egzersizlerle bilgiler sürekli pekiştirilmektedir. Ders notlarının yanı sıra sektörel yayınlar, görsel ve işitsel materyallerle güncel bilgiler kursiyere aktarılır. 

bottom of page