top of page
BEST Hİ WEB.jpg

Halkla İlişkiler Şirketlerinde Kariyer Hedeflerinizi Hızla Yakalayın!

 

Halkla ilişkiler sektöründe müşteri ile doğrudan ilişki içinde olması gereken personelin çok iyi yetiştirilmesine yönelik yoğun talep ve ihtiyaç söz konusudur. Problemlere etkin çözümler üretebilen, profesyonel basın toplantıları düzenleyebilen, toplantı ve konferans organizasyonlarının tüm aşamalarını bilen ve bütçeleyebilen , kurumsal imaj çalışmalarını mükemmel organize edebilen, kamuoyunun isteklerine cevap verebilen, kamuoyunun etkin ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayabilen, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayabilen ve vurgulayabilen, eğilimleri önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette bulunabilen, gerektiğinde kriz yönetimini gerçekleştirebilen , İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, profesyonel halkla ilişkiler uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. BEST Dil Okulları 1994 yılından bu yana, bu amaçla hazırlamış olduğu eğitim modeliyle bu ihtiyaca tam anlamıyla karşılık vererek işletmelere tüm bu özellikleri barındıran Halkla ilişkiler Uzmanları yetiştirmeye devam etmektedir .

 

Mesleğin Genel Tanımı
Halkla ilişkiler, bir kuruluşla o kuruluşun hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini oluşturmaya , sürdürmeye ve geliştirmeye yardımcı olan en önemli departmanlardan birisidir. Kurumların imajını oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için gerekli organizasyonların yapılması, tanıtım malzemelerinin hazırlanması, basınla ilişkilerin koordinasyonu gibi konularda projeler geliştirir ve uygular. Kitle iletişim araçlarından faydalanarak marka yaratma ve kurumsal kimlik oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Kurum içi ve kurumlar arası iletişimi sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşır.

 

BEST Dil Okulları PR Kursları Kimler İçin?
• En az Lise mezunu olan

• İnsan ilişkileri güçlü ve iletişim yeteneği olan,

• Halkla İlişkiler sektöründe kariyer yapmak isteyen,

• Mesleğinde ve kariyerinde kendisini geliştirmek isteyen,

 

Uygulanan Eğitim Teknolojisi
 

Katılımcılar eğitimleri boyunca, bireysel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla, sektörün önde gelen isimlerinden meslekleriyle ilgili dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler alırlar. Teorik bilgilerin aktarımı, iletişimsel eğitim teknikleri, projeksiyon cihazlarının kullanımı ve görsel materyaller ile desteklenir. Böylelikle katılımcılarBEST Dil Okulların'da sadece teorik değil aynı zamanda pratik eğitim alma imkânına da sahip olurlar.

 

Eğitim Materyalleri

 

Eğitim; BEST Dil Okulları uzman öğretim kadrosu tarafından hazırlanmış olan "Halkla İlişkiler" ders notlarıyla verilir. Hazırlanan eğitim materyali kursiyerlerin rahatlıkla ve zevkle takip edecekleri eğitim dizaynına sahip olup, özellikle her ünite sonundaki kısa egzersizlerle bilgiler sürekli pekiştirilmektedir. Ders notlarının yanı sıra sektörel yayınlar, görsel ve işitsel materyallerle güncel bilgiler kursiyere aktarılır. 

 

bottom of page