top of page
BEST İK WEB.jpg

Yerli Ve Yabancı İşletmelerin İK Departmanları İçin

 

İnsan Kaynakları yönetimi tarihi olaylara, sürece ve gelişmelere paralel olarak devamlı yenilik göstermektedir. Başlangıçta uzmanlık gerektirmeyen bir birim olan insan kaynakları yönetimi günümüzde bütün çağdaş işletmelerin en önemli departmanlarından biri haline gelmiştir, işletmelerin günden güne profesyonelleşmesi insan kaynakları birimine daha spesifik ve uzmanlık gerektiren görevlerin eklenmesine aynı zamanda daha kapsamlı ve uzmanlaşmış bir konuma gelmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler işletmelerin tam donanımlı personel ihtiyacını arttırmıştır.

 

BEST Dil Okulları ; 2004 yılından bu yana, bu amaçla hazırlamış olduğu eğitim modeliyle bu ihtiyaca tam anlamıyla karşılık vererek işletmelere tüm bu özellikleri barındıran insan kaynakları kadrolarını yetiştirmeye devam etmektedir.

 

Mesleğin Genel Tanımı

 

İnsan kaynakları yönetimi bir kurumda çalışanların verimliliğini arttırmak amacıyla şekillendirilmiş çalışmalar bütünüdür. İnsan kaynakları birimi bir işletmenin tüm personeline yönelik eğitim, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücret ve personel yönetimi, personel özlük işlerinin sürdürülmesi ve işletmeye en uygun personelin seçimi gibi fonksiyonları yürütür. Personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için sahip olmaları gereken bilgi birikimini belirlemek üzere analizler yaparak eğitim ihtiyaçlarını belirler ve planlar. Personelin görev tanımını yapar ve performans değerlendirmesi ile takip eder. Personelin hizmet sözleşmesi, çalışma saatleri, ücret uygulaması, yıllık izin gibi sosyal haklarını ilgili mevzuatlara uygun olarak düzenler. Kurumsal hedeflere ulaşmak için işletmedeki insan kaynaklarını etkili bir şekilde harekete geçirecek çalışmaları düzenlemekten ve yürütmekten sorumlu departmandır.

 

BEST Dil Okulları İK Kursları Kimler İçin?

 

• En az Lise mezunu olan

• Kariyer planını insan kaynakları alanında yapmak veya mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen,

• İnsan İlişkilerinde başarılı, kreatif,

 

Uygulanan Eğitim Teknolojisi
 

Katılımcılar eğitimleri boyunca, bireysel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla, sektörün önde gelen isimlerinden meslekleriyle ilgili dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler alırlar. Teorik bilgilerin aktarımı, iletişimsel eğitim teknikleri, projeksiyon cihazlarının kullanımı ve görsel materyaller ile desteklenir. Böylelikle katılımcılar BEST Dil Okulların'da sadece teorik değil aynı zamanda pratik eğitim alma imkânına da sahip olurlar.

 

Eğitim Materyalleri

 

Eğitim; BEST Dil Okulları uzman öğretim kadrosu tarafından hazırlanmış olan "İnsan Kaynakları" ders notlarıyla verilir. Hazırlanan eğitim materyali kursiyerlerin rahatlıkla ve zevkle takip edecekleri eğitim dizaynına sahip olup, özellikle her ünite sonundaki kısa egzersizlerle bilgiler sürekli pekiştirilmektedir. Ders notlarının yanı sıra sektörel yayınlar, görsel ve işitsel materyallerle güncel bilgiler kursiyere aktarılır. 

bottom of page