top of page

Yabancı Dil Kalıcı Olarak Nasıl Öğrenilir?


BEST DİL OKULLARI Genel Müdürü Halil Samet ŞAHBUDAK'ın Anlatımıyla


Kendinize Güvenin

Siz ana dilinizi nasıl öğrendiniz? Demek ki başka dili de öğrenmek için yeterli beyin donanımına sahipsiniz. Bir yabancı dili de rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, doğru yöntemi bulmak.

Yabancı Dil Öğrenme Amacınızı Belirleyin

Yabancı dili niçin öğrenmek istediğinizi belirleyip o yönde çalışmalar yapın. Hiç kimse ağırlık çalışarak yüzmeyi öğrenemez. Bu nedenle, hedefle bu hedefe giden araç ve çalışmalar arasında bir uyum olmalıdır. Turistik bir otelde çalışacak birisi, dil bilgisi çalışarak ya da ”Mr. Brown”un özgeçmişi ve kişisel tercihleri hakkında metinler çalışarak otelde kendisi için gerekli olacak yabancı dili geliştiremez. Yapılması gereken, oteldeki durumlar ile ilgili güncel ve mesleki konuşmalar üzerine çalışma yapmaktır. Bu yüzden, amacınızı belirlemeniz, yabancı dil çalışmalarınızın yönünü ve içeriğini belirlemede büyük önem taşır.


Sorumluluğu Üstlenin

BEST DİL OKULLARI Genel Müdürü Halil Samet ŞAHBUDAK derki;

Yabancı dil öğrenimi, diğer derslerden farklı bir olgudur. Diğer derslerde öğretmenlerin öğrenmeye ve öğretmeye katkısı büyüktür. Öğretme ile öğrenme arasında birebir bağlantı aranır. Yabancı dilde öğretmen daha çok yol göstericidir ve sınıfta geçen konular ya da kendi kendinize çalıştığınız konular ile edinim arasında böyle bir bağlantı aranmaz. bu nedenle, siz artık öğretmen odaklı pasif dinleyici olmayın ve ders içi ve dışında öğrendiklerinizi günlük hayatınızda aynı şekilde kullanın, hatalı veya yanlış cümle kurmaktan korkmayın. Yapmanız gereken, hem ders içinde hem de ders dışında yabancı dil eğitiminizde sorumluluğun sizde olduğunu bilerek aktif katılımcı ve üretici olmaktır. Bu, sizin matematik çalışır gibi yabancı dil çalışma anlayışını da terk etmeniz gerektiği anlamını taşımaktadır.

BEST DİL OKULLARI eğitim sistemiyle Ayrıca, üzerinde çalıştığınız, emek harcadığınız şeyleri daha iyi öğrenir ve hatırlarsınız. Bir şeyi hatırlamanızın derecesi, çalışılan konu üzerinde harcadığınız zihinsel faaliyetlerin yoğunluk derecesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bir konu üzerindeki zihinsel faaliyetlerinizin zenginliği ve derinliği o konuyu ne kadar öğrendiğinizi ve o bilgilerin ne kadar kalıcı olduğunu belirler. Öğrenme beyninizde gerçekleşir. Başkaları -öğretmenler dahil- ve dış etkenler size ancak yardımcı olabilir ve ortam hazırlarlar. Bu nedenle öğrenme sorumluluğu sizindir. öğretmeninizin değil. Öğretmen tabii ki yardımcıdır, fakat iyi bir öğrenci bir öğretmenin her şeyi yapamayacağını ya da bilgileri beynine doğrudan aktaramayacağını bilir. İlerleme kaydetmek için öğreniminizde SORUMLULUK almalısınız. Bisiklet sürmek isterseniz başkaları size yardımcı olabilir, ancak bisikleti siz sürebilirsiniz.

Kendinizi Tanıyın

Kişisel özelliklerinize ait bilgileri de kullanarak ne tür etkinliklerin sizin için daha çok faydalı olabileceğini düşünün. kendi ilgi alanlarınızı, yabancı dili ne amaçla kullanacağınızı belirleyin. Böylece yabancı dil çalışmalarını, kendi kişilik özelliklerinizle, zevklerinizle ve amaçlarınızla örtüşür duruma getirebilirsiniz.

Duyu Organlarınızı Birlikte Harekete Geçirin

Üç önemli duyu; görme, duyma ve dokunma bu duyularınızı mümkün olduğunca birlikte kullanın. Ne kadar çok duyu organı kullanırsanız, yabancı dilin anlaşılabilirliği artacak ve dil öğrenmenizi destekleyecektir. Örneğin, yabancı dilde bir şeyi dinlediğiniz zaman sadece dil ile ilgili girdiler elde edersiniz. Dil dışında, sizin anlamanızı destekleyecek ya da kolaylaştıracak ek bir destek bulamazsınız. Aynı şeyi, bir de görüntülü olarak dinlemek -izlediğiniz zaman ortam, kişilerin vücut dilleri, yüz ifadeleri, hareket tarzları gibi birçok dil dışı etken- anlamanızı kolaylaştıracaktır. Bunlar sizin daha çok anlamanızı ve dolayısıyla daha çok anlaşılabilir girdi elde ederek yabancı dili daha etkili ve hızlı edinmenizi sağlayacaktır. BEST DİL OKULLARI eğitim metoduyla başarıya ulaşırsınız

Öğrendiklerinizi Kullanma Yolları Arayın

BEST DİL OKULLARI Eğitim metoduna göre elde ettiğiniz bilgileri beyninizde taşımanın size bir yararı yoktur. Ayrıca, kullanılmayan bilgi üzerinde, sizin etkiniz fazla olmayacaktır. Hem öğrenme olayını anlamlı ve işe yarar hale getirmek, hem bilgi hamallığında kurtulmak, hem de bilgiyi kalıcı kılmak amacıyla öğrendiklerinizi uygulamaya dökün. Örneğin, öğrendiğiniz bilgileri derste arkadaşlarınızla, evde aileniz ve iş yerinde arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayalı günlük hayatınızda gördüğünüz, yaşadığınız herşeyle ilgili ingilizce cümle kurun. Bu işlemi sürekli olarak gerçekleştirdiğinizde bir süre sonra otomatik olarak İngilizce düşünüp konuştuğunuzu fark edeceksiniz.


Bildiğiniz Konuları İçeren Metinlerden Başlayın

BEST DİL OKULLARI Eğitim metoduna göre Yabancı dil öğrenirken yabancı dilin dil özelliklerinden kaynaklanan yeni bir yük ile karşı karşıya gelirsiniz. Bir de çalıştığınız metinler sizin daha önce bilgi sahibi olmadığınız konuları içerirse, o zaman bilinmeyen ve öğrenilecek unsur sayısı ikiye çıkar, yani beyninize yüklediğiniz yük iki katına çıkar. Ayrıca, sizin önceden bilmediğiniz bir konuyu anlamanız da zor olacağından, anlaşılabilir girdi elde etmeniz zorlaşır. Bir de anlam zorluğundan kaynaklanan başarısızlık duygusu ortaya çıkabilir. Bu da sizin psikolojinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Hatta yabancı dil çalışmayı bırakmayı bile düşünebilirsiniz. Bu nedenle, özellikle başlangıç aşamasında, içeriğini bildiğiniz metinlerle çalışmanız faydalı olacaktır. Bu, hem bilinmeyen sayısını bire indireceğinden beyninizin yükünü azaltacak, hem de bildik konular, yabancı dildeki konuları anlamanızı kolaylaştırarak yabancı dilde ”başarı” duygusunu site tattıracaktır.

Yeni Öğrendiklerinizle Daha Önce Öğrendiklerinizi Harmanlayın

BEST DİL OKULLARI Eğitim metoduna göre Öğrenme, yeni öğrenilenlerle önceden öğrenilen bilgilerin yeniden harmanlanmasıyla oluşan gelişimsel bir olgudur. Bir şey öğrenirken sıfırdan başlamazsınız. Daha önce bildiklerinizi harekete geçirip yenileri onların üzerine ekleyerek gelişimi sürdürürsünüz. Bu tür bir birleşme, bilginin anlaşılmasını, kolay işlenmesini ve kalıcılığını sağlar.


Bu konuda, üzerinde durmanız gereken bir başka husus, yabancı dil öğrenirken dinleyeceğiniz, okuyacağınız ve izleyeceğiniz konulara ait daha önce bildiklerinizi bir kurcalayıp o bilgileri aktif hale getirmektir. önceden bildikleriniz, yeni bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştıracak, bu da sizin daha çok anlaşılabilir dil girdisi elde ederek yabancı dil eğitiminizi destekleyecektir. Örneğin, daha önce belirtildiği gibi, sizin ”asma köprülerin mühendislik hesapları” ile ilgili bir ön bilginiz olmadığını, ”Türkiye Coğrafyası” konusunda ise iyi olduğunuzu var sayalım. Size her iki konuda Türkçe bir metin verilse, ”asma köprülerin mühendislik hesapları” ile ilgili konuda altyapınız olmadığı için, ana diliniz dahi olsa metni anlamakta zorlanacaksınız. ”Türkiye Coğrafyası” ise altyapı bilginizden dolayı daha kolay gelecek. Bu nedenle, anlaşılabilirliği arttırmak için yabancı dil öğrenirken de önceden bildiklerinizden faydalanmalısınız. Bilgi sahibi olduğunuz konularda, okuma, dinleme ve izleme çalışmaları yapın. Sahip olduğunuz ön bilgi, yabancı dili anlamanızı sağladığı ve yabancı dil gelişiminizi desteklediği gibi, sizin motivasyonunuzu da olumlu yönde etkileyecektir. Bildik bir konuda çalıştığınız için yabancı dilde anlama oranınız artacak, bu da size ”yapabiliyorum, başarabiliyorum” duygusu verecektir. Böylece, yabancı dil çalışmalarınızı sürdürmenize yol açacaktır.

Ana Dilinizde Öğrendiğiniz Bilgileri Kullanın

BEST DİL OKULLARI Eğitim metoduna göre Dil bir kültürün dışa yansıması ( aktarımı ) için kullanılan bir iletişim aracıdır. Sizin bir dili anadiliniz gibi konuşabilmeniz ve kullanabilmeniz için o dilin kütürüne hakim olmanız gerekmektedir. Eğer dil kültürüne hakim değilseniz yapacağınız anadilinizde düşünüp kelimeleri diğer dile çevirerek onları kullanmaya çalışmak olacaktır. Bu durum ise karşınızdaki insanın sizi anlamamasına neden olacaktır. Örn( Siz türkçe düşünüp translate ettiğinizde kurduğunuz cümle özünde Türkçe olacak sadece ses İngilizce çıkacaktır, bu durumda siz yine Türkçe konuşmuş olacaksınız.) Bir dili aktif kullanabilmeniz için yapmanız gereken tek işlem anadil temelli kalıpsal öğrenimdir. 50 yıl önce Almanya'ya işçi olarak giden bir Türk şuan Almanca okuma yazma-bilmiyor fakat anadili konuşabiliyor. Bu durum 2. dilde nasıl gerçekleşiyor?


Bu durum tamamen anadildeki cümle kalıplarının 2. dildeki kalıplarla eşleşmesi ile oluşuyor. Kişi bu öğrenme yönteminde kelimeleri öğrenip, öğrendiği kelimeleri grammer kuralları çerçevesinde birleştirip cümle kurma işlemi yapmıyor. Tam aksine direk anadilinde var olan gün içinde kullandığı cümle kalıbını, diğer dilde gün içinde kullanımına karşılık gelen cümle kalıbıyla eşleyip kullanması ile oluyor. Bu anadil temelli doğru öğretim yöntemini oluşturuyor.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page